Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПУЛСАР® ПЛЮС

Иновация във формулация

Предимства

  • Нова формулация с комплекс от аджуванти за по-добро прилепване и проникване на активните вещества
  • По-малка зависимост от атмосферните условия (температура, влажност и UV радиация)
  • Гъвкави дози от 120-160 мл/дка за по-добър контрол на плевелите ипо-добро управление на вложенията
  • Доказана селективност с официална регистрация за Clearfield® и Clearfield® Plus хибриди

Информация за продукта

Име ПУЛСАР® ПЛЮС
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 25 г/л Имазамокс с комплекс от аджуванти
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Пулсар Плюс е иновативен широкоспектърен вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните, с комплекс от последно поколение аджуванти.

Благодарение на системата от аджуванти Пулсар Плюс по-бързо се поема предимно от надземните и по-слабо от подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки. В резултат се блокира синтеза на ензима ALS, отговорен за изграждането на аминокиселините валин, левцин и изолевцин– основни градивни елементи в растителните клетки.

2. Работен разтвор

a. 15-20 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8°C и под 25°C

4. Усвояване от плевелите

a. До час след третиране

5. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Да не се прилага на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

iv. Да не се прилага в резервоарна смес с листни торове

Слънчоглед Clearfield Plus

Вредители Препоръчителна доза
Плевели
КултураДозаМомент на приложениеПлевели
Clearfield® Plus хибриди слънчоглед120-200 мл/дка2-8-ми лист на културатаПлевелите са най-чувствителни:
Житни: От поникване до братене
Широколистни: От 2-6 лист
Коренищни: до 10-15 см височина
Clearfield® хибриди слънчоглед120-160 мл/дка
Име ПУЛСАР® ПЛЮС
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 25 г/л Имазамокс с комплекс от аджуванти
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Пулсар Плюс е иновативен широкоспектърен вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните, с комплекс от последно поколение аджуванти.

Благодарение на системата от аджуванти Пулсар Плюс по-бързо се поема предимно от надземните и по-слабо от подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки. В резултат се блокира синтеза на ензима ALS, отговорен за изграждането на аминокиселините валин, левцин и изолевцин– основни градивни елементи в растителните клетки.

2. Работен разтвор

a. 15-20 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8°C и под 25°C

4. Усвояване от плевелите

a. До час след третиране

5. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Да не се прилага на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

iv. Да не се прилага в резервоарна смес с листни торове

Вредители Препоръчителна доза
Плевели
КултураДозаМомент на приложениеПлевели
Clearfield® Plus хибриди слънчоглед120-200 мл/дка2-8-ми лист на културатаПлевелите са най-чувствителни:
Житни: От поникване до братене
Широколистни: От 2-6 лист
Коренищни: до 10-15 см височина
Clearfield® хибриди слънчоглед120-160 мл/дка
Информационен лист за безопасност ПУЛСАР® ПЛЮС
Етикет ПУЛСАР® ПЛЮС

Защо да изберете ПУЛСАР® ПЛЮС?

Технология: Пулсар® Плюс в доза 160 мл/дка приложен на 13.05.2021 г. •

с. Долно Камарци, обл. София

Хибрид: Колорис CL

Пулсар Плюс - Доказана селективност

Отлична ефикасност срещу трудните за контрол плевели - балур, бутрак, синап, кощрява, паламида, бяла куча лобода, див коноп и др.

Нагоре