Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПУЛСАР® ПЛЮС

Вече регистриран за Clearfield® и Clearfield® Plus слънчоглед

Предимства

  • По-висока степен на ефикасност и разграждане на восъчно-власинков налеп по повърхността на плевелите
  • Понижава PH-то и повърхностното напрежение на работния разтвор
  • Осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества, както и по-добър контрол на житни, широколистни и коренищните плевели
Информационен лист за безопасност ПУЛСАР ПЛЮС
Продуктов лист Етикет Пулсар Плюс

Защо - ПУЛСАР® ПЛЮС?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Слънчоглед хибриди толерантни на имидазолинони/имазамокс, вкл. Клиърфийлд* и Клиърфийлд* Плюс хибридиЕдногодишни житни и широколистни плевели, включително синя китка.120-200 мл/дка
дозата на приложение на Пулсар Плюс е 120-200 мл/дка в зависимост от заплевеността и нападението от синя китка
2-8 лист на културата. Житните плевели са най-чувствителни: от поникване до братене.
Широколистните плевели са най-чувствителни: от 2-6 лист.
Коренищните плевели са най-чувствителни: до 10-15 см височина
*Препоръчителна доза при Клиърфийлд* хибриди слънчоглед: 120-160 мл/дка   
Нагоре