Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПУЛСАР®

Хербицидът за Clearfield слънчоглед

Предимства

  • Най-широкоспектърният вегетационен хербицид
  • Чиста среда за развитие на културата, с едно третиране
  • Контрол на всички икономически важни плевели, включително паламида, бутрак и балур от коренища
  • Контрол на всички раси на паразита синя китка

Информация за продукта

Име ПУЛСАР®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 40 г/л Имазамокс
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Пулсар е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

2. Работен разтвор: 15-20 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

Най добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите - Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Пулсар може да се смесва с фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. С цел избягване риска от резистентност на плевелите в люцернови полета, на които са използвани ежегодно продукти на база имазамокс и имазетапир, е препоръчително изпозването или смесването с продукти с различни активни вещества (бентазон).

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

b. Ако третираното поле пропадне, на същия блок може да се засеят култури съобразно следния период от време: след обработка на почвата на дълбочина 15 сm:

i. Clearfield® слънчоглед

ii. след 4 месеца – пшеница, ръж, люцерна

iii. след 9 месеца – царевица, овес, ориз, тютюн и конвенциноален слънчоглед

iv. след 18 месеца – зеле, картофи, маслодайна рапица, домати, краставици

7. Поради повишаване риска от фитотоксичност на Clearfield хибридите не се препоръчва:

a. Приложение и добавяне на балурициди в резервоарна смес с листни торове. Да се спазва поне едноседмичен период между третирания с Пулсар и листен тор.

b. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температура)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

КултураДозаМомент на приложение
Слънчоглед Clearfield® хибриди120 мл/дкаВъв фаза 4-6-ти лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Люцерна120 мл/дкаФаза 2-3-ти трилистник на културата и ранни фази на плевелите (до 4-5-ти лист)
Ориз Clearfield® хибриди125 мл/дка + Деш или 2 х 87,5 мл/дка + Дешот 2-ри лист до начало на братене на културата и ранни фази на плевелите
Име ПУЛСАР®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 40 г/л Имазамокс
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Пулсар е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

2. Работен разтвор: 15-20 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

Най добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите - Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Пулсар може да се смесва с фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. С цел избягване риска от резистентност на плевелите в люцернови полета, на които са използвани ежегодно продукти на база имазамокс и имазетапир, е препоръчително изпозването или смесването с продукти с различни активни вещества (бентазон).

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

b. Ако третираното поле пропадне, на същия блок може да се засеят култури съобразно следния период от време: след обработка на почвата на дълбочина 15 сm:

i. Clearfield® слънчоглед

ii. след 4 месеца – пшеница, ръж, люцерна

iii. след 9 месеца – царевица, овес, ориз, тютюн и конвенциноален слънчоглед

iv. след 18 месеца – зеле, картофи, маслодайна рапица, домати, краставици

7. Поради повишаване риска от фитотоксичност на Clearfield хибридите не се препоръчва:

a. Приложение и добавяне на балурициди в резервоарна смес с листни торове. Да се спазва поне едноседмичен период между третирания с Пулсар и листен тор.

b. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температура)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

КултураДозаМомент на приложение
Слънчоглед Clearfield® хибриди120 мл/дкаВъв фаза 4-6-ти лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Люцерна120 мл/дкаФаза 2-3-ти трилистник на културата и ранни фази на плевелите (до 4-5-ти лист)
Ориз Clearfield® хибриди125 мл/дка + Деш или 2 х 87,5 мл/дка + Дешот 2-ри лист до начало на братене на културата и ранни фази на плевелите
Информационен лист за безопасност ПУЛСАР®
Етикет ПУЛСАР®

Защо да изберете ПУЛСАР®?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Слънчоглед Clearfield хибридиедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед120 мл/дкавъв фаза 4-6 лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Слънчоглед Clearfield хибридиедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед120 мл/дка + Стомп 230 мл/дкавъв фаза 4-6 лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Люцернаедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед
120 мл/дкафаза 2-3 трилистник на културата и ранни фази на плевелите (до 4-5 лист)
Нагоре