Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПУЛСАР®

Хербицидът за Clearfield слънчоглед

Предимства

  • Най-широкоспектърният вегетационен хербицид
  • Чиста среда за развитие на културата, с едно третиране
  • Контрол на всички икономически важни плевели, включително паламида, бутрак и балур от коренища
  • Контрол на всички раси на паразита синя китка
Информационен лист за безопасност ПУЛСАР
Продуктов лист Етикет Пулсар

Защо - ПУЛСАР®?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Слънчоглед Clearfield хибридиедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед120 мл/дкавъв фаза 4-6 лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Слънчоглед Clearfield хибридиедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед120 мл/дка + Стомп 230 мл/дкавъв фаза 4-6 лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Люцернаедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед
120 мл/дкафаза 2-3 трилистник на културата и ранни фази на плевелите (до 4-5 лист)
Нагоре