ПУЛСАР® - Хербицидът за Clearfield® слънчоглед

Широкоспектърен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита Синя китка при Clearfield® хибриди слънчоглед

ПУЛСАР® - Хербицидът за Clearfield® слънчоглед

Широкоспектърен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита Синя китка при Clearfield® хибриди слънчоглед


Предимства

 • Чиста среда за развитие на културата с едно третиране – спестени разходи и организация за допълнителни третирания;
 • Контрол на всички икономически важни плевели, включително паламида, бутрак и балур от коренища;
 • Контрол на всички раси на паразита Синя китка и застраховка на Вашите полета от загуба на добив;
 • Допълнително почвено действие срещу вторично поникващи плевели (до 30%).

Информация за продукта

Обща информация

Име ПУЛСАР®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 40 г/л Имазамокс
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Пулсар®/Пасат® е вегетационен, системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това, плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

Работен разтвор: 15 – 20 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най добро усвояване се получава при температури над 10°С и под 25°С.

Усвояване от плевелите: Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ: Пулсар®/Пасат® може да се смесва с фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва извършване на тест за смесимост. С цел избягване риска от резистентност на плевелите в люцернови полета, на които са използвани ежегодно продукти на база имазамокс, е препоръчително използването или смесването с продукти с различни активни вещества (бентазон).

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно влияние върху за следващите култури при нормална вегетация. Ако третираното поле пропадне, на същия блок може да се засеят култури съобразно следните периоди от време: след обработка на почвата на дълбочина 15 сm – Clearfield® слънчоглед; след 4 месеца – пшеница, ръж, люцерна; след 9 месеца – царевица, овес, ориз, тютюн и конвенцинален слънчоглед; след 18 месеца – зеле, картофи, маслодайна рапица, домати, краставици.

Поради повишен риск от фитотоксичност, при Clearfield® хибриди, не се препоръчва: Използване в резервоарна смес заедно с балурициди и/или листни торове. Да се спазва поне едноседмичен период между третирания с Пулсар®/Пасат® и листен тор. Приложение в посеви, подложени на: резки температурни амплитуди, наводнения, силен стрес в следствие на засушаване.

Плевели
Препоръчителна доза
125 мл/дка + Деш или 2 х 87,5 мл/дка + Деш
Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа В – инхибитори на ALS
Опаковка4 x 5 литра в кашон или 2 x 3литра Пулсар®/Пасат® в пакетClearfield®
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име ПУЛСАР®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 40 г/л Имазамокс
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Пулсар®/Пасат® е вегетационен, системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това, плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

Работен разтвор: 15 – 20 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най добро усвояване се получава при температури над 10°С и под 25°С.

Усвояване от плевелите: Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ: Пулсар®/Пасат® може да се смесва с фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва извършване на тест за смесимост. С цел избягване риска от резистентност на плевелите в люцернови полета, на които са използвани ежегодно продукти на база имазамокс, е препоръчително използването или смесването с продукти с различни активни вещества (бентазон).

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно влияние върху за следващите култури при нормална вегетация. Ако третираното поле пропадне, на същия блок може да се засеят култури съобразно следните периоди от време: след обработка на почвата на дълбочина 15 сm – Clearfield® слънчоглед; след 4 месеца – пшеница, ръж, люцерна; след 9 месеца – царевица, овес, ориз, тютюн и конвенцинален слънчоглед; след 18 месеца – зеле, картофи, маслодайна рапица, домати, краставици.

Поради повишен риск от фитотоксичност, при Clearfield® хибриди, не се препоръчва: Използване в резервоарна смес заедно с балурициди и/или листни торове. Да се спазва поне едноседмичен период между третирания с Пулсар®/Пасат® и листен тор. Приложение в посеви, подложени на: резки температурни амплитуди, наводнения, силен стрес в следствие на засушаване.

Back
Ориз - Плевели
Препоръчителна доза
125 мл/дка + Деш или 2 х 87,5 мл/дка + Деш
Back
Слънчоглед Clearfield - Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
120 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа В – инхибитори на ALS
Опаковка4 x 5 литра в кашон или 2 x 3литра Пулсар®/Пасат® в пакетClearfield®
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете ПУЛСАР®?

Пулсар за Clearfield® технология и в ориз

Clearfield® технология за ориз е иновативно агрономическо решение, което осигурява ефективен контрол на червен ориз и други трудни за контрол плевели.

Clearfield® технология включва използването на Сертифицирани Clearfield® семена ориз, устойчиви на активното вещество имазамокс. Посеви ориз по технологията Clearfield® задължително трябва да се третират с Пулсар® + ДЕШ ХЦ, съгласно правилата за отглеждане.

В Clearfield® технологията ориз може да се използват почвени хербициди след сеитба преди поникване, за да се намали заплевеляването. Използвайте само официално регистрирани продукти според предвиденото в разрешението и на етикета (например Стомп® Аква).

Препоръки за третиране с Пулсар® + ДЕШ ХЦ на посеви Clearfield® ориз

 • Използвайте Пулсар® винаги в комбинация с аджуванта ДЕШ ХЦ.
 • При еднократно приложение използвайте Пулсар® в доза 125 мл/дка + ДЕШ ХЦ 100 мл/дка, във фенофаза от 2-ри лист до началото на братене.
 • При двукратно приложение използвайте Пулсар® в доза 87,5 мл/дка + ДЕШ ХЦ 100 мл/дка. Първото третиране трябва да се извърши във фаза 3-5ти лист на ориза, а второто преди затваряне на редовете (около 2-3 седмици след първото).
 • Спазвайте препоръчителните дози и моменти на приложение.
 • Извършете третирането при източена вода, защото плевелите ще бъдат по-добре покрити от хербицида. Плевели напълно потопени във вода не е възможно да се контролират
 • Залейте оризището 3-4 дни след третирането.
 • Не смесвайте Пулсар® + ДЕШ ХЦ с продукти на основата на триклопир, МЦПА, листни торове на базата на аминокиселини и/или микроелементи, за да избегнете антагонизъм с Пулсар® в контрола на червения ориз и видовете просо.

Нагоре