Решения в земеделието България
Решения в земеделието

РЕКОРД® НОВ - Нов пакет за нови рекорди!

Хербициди

Предимства

 • Едно третиране – контрол на житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида.
 • Три активни вещества – три различни механизма на действие, осигуряващи пълна ефикасност срещу плвелите, без риск от резистентност.
 • Гъвкаво приложение – възможност за едновременно и разделно третиране с продуктите.
 • Отлична прилепимост, проникване и разрушаване на власинковия и восъчен слой на плевелите.
 • Пълна селективност за културата, което позволява тя да прояви пълния си добивен потенциал.

Информация за продукта

Име РЕКОРД® НОВ
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ, ДФ); Келвин Ултра - Маслена дисперсия (ОД)
Съдържание 40 г/л Никосулфурон, 600 г/кг Дикамба, 125 г/кг Тритосулфурон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Калам е вегетационен, двойно системен, селективен хербицид. Активните вещества (тритосулфурон и дикамба) блокират синтеза на белтъчини и въглехидрати и нарушават нормалното нарастване на клетките, в следствие на което плевелите загиват. Различният механизъм на действие на двете активни субстанции обуславя широкият спектър и отличното хербицидното действие.

Келвин ултра е селективен, вегетационен системен хербицид, който блокира систеза на аминокиселини в клетките на плевелите. При житните плевели ефекта се наблюдава след около 10-12 дни-плевелите придобиват жълто-червено оцветяване. Пълното им загиване е от 2 до 3 седмици след третирането.Деш преодолява по-лесно естествените защитни бариери на плевелите и спомага за по-бързото прилепване и проникване на активните съставки.

Работен разтвор: 15-20 л/дка

Температурен диапазон на приложение

 • Най-добро усвояване се получава при температури над 12 под 25Сº.
 • Ако температурата през нощта преди планираното третиране падне под 4Сº или се очаква температурата да е по висока от 25Сºв деня на пръскането то третирането трябва да се отложи.

Усвояване от плевелите

 • До час след третиране.

Добавянето на аджуванта ДЕШ увеличава ефективността на третирането, като:

 • Разгражда восъчният налеп по повърхността на плевелите.
 • Понижава Ph-то и повърхностното напрежение на работният разтвор.
 • Осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите
 • Прави третирането по-малко зависимо от атмосферните условия (температура, влажност)
 • Предотвратява възможността от понижаване на хербицид ефективност, особено при ниска влажност, високи температури, дебел восъчен слой по плевелите (лобода).

Смесимост с други ПРЗ

 • Не е препоръчително смесването на „Рекорд нов“ с листни торове и органофосфорни инсектициди.
 • Да се прилага само при царевица за зърно и за силаж.

Да не се прилага при посеви подложени на:

 • Резки температурни амплитуди(голяма разлика между дневната и нощна температури)
 • Наводнени посеви.
 • Силно депресирани в резултат на засушаване.

КултураПродуктДозаМомент на приложение
ЦаревицаКелвин® Ултра125 мл/дкаВъв фаза 2-6-ти лист на културата и едногодишните плевели, Калам® 20-40 г/дка 10-20 см височина на паламидата и балура от коренища
Калам®20-40 г/дка
Име РЕКОРД® НОВ
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ, ДФ); Келвин Ултра - Маслена дисперсия (ОД)
Съдържание 40 г/л Никосулфурон, 600 г/кг Дикамба, 125 г/кг Тритосулфурон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Калам е вегетационен, двойно системен, селективен хербицид. Активните вещества (тритосулфурон и дикамба) блокират синтеза на белтъчини и въглехидрати и нарушават нормалното нарастване на клетките, в следствие на което плевелите загиват. Различният механизъм на действие на двете активни субстанции обуславя широкият спектър и отличното хербицидното действие.

Келвин ултра е селективен, вегетационен системен хербицид, който блокира систеза на аминокиселини в клетките на плевелите. При житните плевели ефекта се наблюдава след около 10-12 дни-плевелите придобиват жълто-червено оцветяване. Пълното им загиване е от 2 до 3 седмици след третирането.Деш преодолява по-лесно естествените защитни бариери на плевелите и спомага за по-бързото прилепване и проникване на активните съставки.

Работен разтвор: 15-20 л/дка

Температурен диапазон на приложение

 • Най-добро усвояване се получава при температури над 12 под 25Сº.
 • Ако температурата през нощта преди планираното третиране падне под 4Сº или се очаква температурата да е по висока от 25Сºв деня на пръскането то третирането трябва да се отложи.

Усвояване от плевелите

 • До час след третиране.

Добавянето на аджуванта ДЕШ увеличава ефективността на третирането, като:

 • Разгражда восъчният налеп по повърхността на плевелите.
 • Понижава Ph-то и повърхностното напрежение на работният разтвор.
 • Осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите
 • Прави третирането по-малко зависимо от атмосферните условия (температура, влажност)
 • Предотвратява възможността от понижаване на хербицид ефективност, особено при ниска влажност, високи температури, дебел восъчен слой по плевелите (лобода).

Смесимост с други ПРЗ

 • Не е препоръчително смесването на „Рекорд нов“ с листни торове и органофосфорни инсектициди.
 • Да се прилага само при царевица за зърно и за силаж.

Да не се прилага при посеви подложени на:

 • Резки температурни амплитуди(голяма разлика между дневната и нощна температури)
 • Наводнени посеви.
 • Силно депресирани в резултат на засушаване.

КултураПродуктДозаМомент на приложение
ЦаревицаКелвин® Ултра125 мл/дкаВъв фаза 2-6-ти лист на културата и едногодишните плевели, Калам® 20-40 г/дка 10-20 см височина на паламидата и балура от коренища
Калам®20-40 г/дка

Защо да изберете РЕКОРД® НОВ?

Контрола

Рекорд® Нов

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
ЦаревицаЕдногодишни и многогодишни житни плевелиКелвин® Ултра - 125 мл/дкавъв фаза 2-6 лист на културата и едногодишните плевели, 10-20 см височина на паламидата и балура от коренища
ЦаревицаЕдногодишни широколистни плевелиКалам® - 30гр/дкавъв фаза 2-6 лист на културата и едногодишните плевели, 10-20 см височина на паламидата и балура от коренища
Нагоре