Решения в земеделието България
Решения в земеделието

РЕКОРД® НОВ - Нов пакет за нови рекорди!

20 лева за всеки пакет обратно в банковата Ви сметка

* Повече информация за промоцията може да намерите в секция : Изтегляне на документи

Предимства

  • Едно третиране – контрол на житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида.
  • Три активни вещества – три различни механизма на действие, осигуряващи пълна ефикасност срещу плвелите, без риск от резистентност.
  • Гъвкаво приложение – възможност за едновременно и разделно третиране с продуктите.
  • Отлична прилепимост, проникване и разрушаване на власинковия и восъчен слой на плевелите.
  • Пълна селективност за културата, което позволява тя да прояви пълния си добивен потенциал.

Защо - РЕКОРД® НОВ?

Контрола

Рекорд® Нов

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
ЦаревицаЕдногодишни и многогодишни житни плевелиКелвин® Ултра - 125 мл/дкавъв фаза 2-6 лист на културата и едногодишните плевели, 10-20 см височина на паламидата и балура от коренища
ЦаревицаЕдногодишни широколистни плевелиКалам® - 30гр/дкавъв фаза 2-6 лист на културата и едногодишните плевели, 10-20 см височина на паламидата и балура от коренища
Нагоре