СПЕКТРУМ®

Почвеният хербицид за слънчоглед и царевица

Селективен, почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели

СПЕКТРУМ®

Почвеният хербицид за слънчоглед и царевица

Селективен, почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели


Предимства

  • Отлична фотостабилност и задържане в повърхностния почвен слой;
  • Контрол на широк спектър от житни и някои широколистни плевели.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

СПЕКТРУМ®

Етикет

СПЕКТРУМ®

Информация за продукта

Обща информация

Име СПЕКТРУМ®
Формулация Емулсионен концентрат (EK)
Съдържание 720 г/л Диметенамид-П
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Спектрум® е селективен почвен хербицид, който след третиране се преразпределя равномерно върху повърхностния 2-3 см слой, създавайки хербициден слой. Хербицидът се поема предимно чрез корените или колеоптила (кълна) на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.

Работен разтвор: 20-30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Да не се третира при температури над 30°С поради ускорено изпаряванее на работния разтвор.

Подвижност и фотостабилност: Спектрум® е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи и не е необходимо да се инкорпорира. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което се придвижва слабо в дълбочина и не се отмива в почвените хоризонти. Изисква минимално количество валежи за да се активира. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност, е препоръчително да се прилага на добре структурирани почви.

Смесимост с други ПРЗ: Спектрум може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно влияние върху следващите култури при нормално протекла вегетация. Ако третираното поле пропадне, след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см.

Не се препоръчва: Инкорпориране при слънчоглед, както и приложение при поникнали плевели след фаза котиледон/кълн.

Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа – C3 инхибитор на VLCFAs
Опаковка4 х 5 л
КатегорияНепрофесионална

Обща информация

Име СПЕКТРУМ®
Формулация Емулсионен концентрат (EK)
Съдържание 720 г/л Диметенамид-П
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Спектрум® е селективен почвен хербицид, който след третиране се преразпределя равномерно върху повърхностния 2-3 см слой, създавайки хербициден слой. Хербицидът се поема предимно чрез корените или колеоптила (кълна) на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.

Работен разтвор: 20-30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Да не се третира при температури над 30°С поради ускорено изпаряванее на работния разтвор.

Подвижност и фотостабилност: Спектрум® е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи и не е необходимо да се инкорпорира. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което се придвижва слабо в дълбочина и не се отмива в почвените хоризонти. Изисква минимално количество валежи за да се активира. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност, е препоръчително да се прилага на добре структурирани почви.

Смесимост с други ПРЗ: Спектрум може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно влияние върху следващите култури при нормално протекла вегетация. Ако третираното поле пропадне, след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см.

Не се препоръчва: Инкорпориране при слънчоглед, както и приложение при поникнали плевели след фаза котиледон/кълн.

Back
Картофи - Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Back
Слънчоглед - Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Back
Соя - Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Back
Царевица - Други
Препоръчителна доза
80-140 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа – C3 инхибитор на VLCFAs
Опаковка4 х 5 л
КатегорияНепрофесионална

Защо да изберете СПЕКТРУМ®?

Почвени хербициди - Предимства и ползи

Чист старт на пролетните култури

•Запазване на влагата и хранителните вещества в почвата

•Спокойствие при употребата на вегетационни хербициди

•Възможност за използване на намалена доза на вегетационните хербициди

•Намалява риска от проява на резистентност на плевелите.

Почвени хербициди - Предимства и ползи

Пролетните култури (слънчоглед и царевица) се характеризират с широки междуредия, с по-малък брой растения в реда и с по-голямо вътрередово разстояние. Сравнително голямото свободно жизнено пространство в началните фази от тяхната вегетация дава възможност за поникване и развитие на много плевели.

Ако се допусне заплевеляване при тези култури в най-ранни фази от тяхното развитие се получава намаляване на добива, дори в случаите, когато плевелите са отстранени на по-късен етап.

Защо:

-Засенчващото влияние на плевелите - някои плевели понижават почвената темперетура с 3-4 градуса, а това забавя развитието на топлолюбивите растения при хладно време и се отразява неблагоприятно върху дейността на почвените микроорганизми.

-Наамаляване на почвената влага - различни проучвания показват, че почвената влага в заплевелените площи е по-ниска с до 5%, в сравнение с незаплевелените

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Царевицасрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Слънчогледсрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Соясрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Захарно цвеклосрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Картофисрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Нагоре