Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СПЕКТРУМ®

Почвеният хербицид на най-добра цена в слънчоглед и царевица

Предимства

  • Наследникът на ацетохлорите на най-добра цена
  • Отлична фотостабилност и задържане в повърхностния почвен слой
  • Контрол на широк спектър от житни плевели и някои широколистни

Информация за продукта

Име СПЕКТРУМ®
Формулация Емулсионен концентрат (EK)
Съдържание 720 г/л Диметенамид-П
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Спектрум е селективен почвен хербицид, който след третиране се преразпределя равномерно върху повърхностния 2-3 см слой, създавайки хербициден слой. Хербицидът се поема предимно чрез корените или колеоптила на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.

2. Работен разтвор: 20-30 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Да не се третира при температури над 30 °С поради силно изпарение на работния разтвор.

4. Подвижност и фотостабилност

a. Спектрум е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.

b. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което, притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.

c. Изисква минимално количество валежи за да се активира.

d. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност, е препоръчително да се прилага на добре структорирани почви.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Спектрум може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.

b. Ако третираното поле пропадне след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см.

7. Не се препоръчва:

a. Прилагане при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн).

b. Инкорпориране при слънчоглед

КултураМомент на приложениеДоза мл/дкаПлевели
Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, КартофиСлед сеитба/засаждане преди поникване80 - 140 мл/дкаСрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели
Име СПЕКТРУМ®
Формулация Емулсионен концентрат (EK)
Съдържание 720 г/л Диметенамид-П
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Спектрум е селективен почвен хербицид, който след третиране се преразпределя равномерно върху повърхностния 2-3 см слой, създавайки хербициден слой. Хербицидът се поема предимно чрез корените или колеоптила на поникващите житни и някои широколистни плевели, в резултат плевелите загиват преди или веднага след поникването си.

2. Работен разтвор: 20-30 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Да не се третира при температури над 30 °С поради силно изпарение на работния разтвор.

4. Подвижност и фотостабилност

a. Спектрум е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.

b. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което, притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.

c. Изисква минимално количество валежи за да се активира.

d. За да може продуктът да прояви пълната си хербицидна активност, е препоръчително да се прилага на добре структорирани почви.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Спектрум може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да бъде направен предварителен тест за смесимост.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.

b. Ако третираното поле пропадне след това може да бъде засят слънчоглед или царевица след направена обработка на почвата с дълбочина 15 см.

7. Не се препоръчва:

a. Прилагане при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн).

b. Инкорпориране при слънчоглед

КултураМомент на приложениеДоза мл/дкаПлевели
Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, КартофиСлед сеитба/засаждане преди поникване80 - 140 мл/дкаСрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели
Информационен лист за безопасност СПЕКТРУМ®
Етикет СПЕКТРУМ®

Защо да изберете СПЕКТРУМ®?

Почвени хербициди - Предимства и ползи

Чист старт на пролетните култури

•Запазване на влагата и хранителните вещества в почвата

•Спокойствие при употребата на вегетационни хербициди

•Възможност за използване на намалена доза на вегетационните хербициди

•Намалява риска от проява на резистентност на плевелите.

Почвени хербициди - Предимства и ползи

Пролетните култури (слънчоглед и царевица) се характеризират с широки междуредия, с по-малък брой растения в реда и с по-голямо вътрередово разстояние. Сравнително голямото свободно жизнено пространство в началните фази от тяхната вегетация дава възможност за поникване и развитие на много плевели.

Ако се допусне заплевеляване при тези култури в най-ранни фази от тяхното развитие се получава намаляване на добива, дори в случаите, когато плевелите са отстранени на по-късен етап.

Защо:

-Засенчващото влияние на плевелите - някои плевели понижават почвената темперетура с 3-4 градуса, а това забавя развитието на топлолюбивите растения при хладно време и се отразява неблагоприятно върху дейността на почвените микроорганизми.

-Наамаляване на почвената влага - различни проучвания показват, че почвената влага в заплевелените площи е по-ниска с до 5%, в сравнение с незаплевелените

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Царевицасрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Слънчогледсрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Соясрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Захарно цвеклосрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Картофисрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Нагоре