Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СПЕКТРУМ®

Почвеният хербицид на най-добра цена в слънчоглед и царевица

Предимства

  • Наследникът на ацетохлорите на най-добра цена
  • Отлична фотостабилност и задържане в повърхностния почвен слой
  • Контрол на широк спектър от житни плевели и някои широколистни
Информационен лист за безопасност СПЕКТРУМ
Продуктов лист Спектрум®

Защо - СПЕКТРУМ®?

Почвени хербициди - Предимства и ползи

Чист старт на пролетните култури

•Запазване на влагата и хранителните вещества в почвата

•Спокойствие при употребата на вегетационни хербициди

•Възможност за използване на намалена доза на вегетационните хербициди

•Намалява риска от проява на резистентност на плевелите.

Почвени хербициди - Предимства и ползи

Пролетните култури (слънчоглед и царевица) се характеризират с широки междуредия, с по-малък брой растения в реда и с по-голямо вътрередово разстояние. Сравнително голямото свободно жизнено пространство в началните фази от тяхната вегетация дава възможност за поникване и развитие на много плевели.

Ако се допусне заплевеляване при тези култури в най-ранни фази от тяхното развитие се получава намаляване на добива, дори в случаите, когато плевелите са отстранени на по-късен етап.

Защо:

-Засенчващото влияние на плевелите - някои плевели понижават почвената темперетура с 3-4 градуса, а това забавя развитието на топлолюбивите растения при хладно време и се отразява неблагоприятно върху дейността на почвените микроорганизми.

-Наамаляване на почвената влага - различни проучвания показват, че почвената влага в заплевелените площи е по-ниска с до 5%, в сравнение с незаплевелените

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Царевицасрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Слънчогледсрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Соясрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Захарно цвеклосрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Картофисрещу едногодишни житни и някои широколистни плевели80-140 мл/дкаслед сеитба / засаждане преди поникване
Нагоре