Решения в земеделието България

БАСФ България
Решения в земеделието

Контакти

КИНТО® ПЛЮС

Един обеззаразител с една доза за всички житни култури

Широкоспектърен системен фунгицид за обеззаразяване на семена за борба срещу най- важните болести, пренасяни чрез семена при пшеница и ечемик

Ползи

  • Сигурна защита и безпрепятствен старт на растенията
  • Единствен с доказан ефект срещу кореновите гниенета и снежна плевен
  • Без зараза по повърхността, във вътрешноста и около засетите семена
  • Широк спектър на ефикасност и дълъг период на защита (5-9 седмици)

От Дясно на ляво - Нетретирано, Кинто Плюс, Кинто Плюс, Еталон

Обща информация

Име КИНТО® ПЛЮС
Формулация Суспензионен концентрат за третиране на семена
Съдържание 20 г/л Тритиконазол, 60 г Прохлораз
Label КИНТО ПЛЮС

Кинто Плюс е нов двукомпонентен универсален системен фунгицид за борба срещу най-важните болести,пренасяни чрез семена при пшеница и ечемик.

Кинто Плюс е системнопроникващ фунгицид с предпазно и лекуващо действие, който инхибира синтеза на ергостерол в клетките на патогена. Вследствие на това действие патогена повече не може да се развива нормално, загива и по този начин се осигурява нормално развитие на житните култури.

Кинто Плюс се поема чрез семенната обвивка, като унищожава заразата върху нея, в зародиша на семената и в почвата около засятото семе.

Препоръки при употреба

1. Да се използва специализирана техника за обеззаразяване на семената.

2. Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба.

3. Да не се използват обеззаразени семена за храна за животни или за производство на брашно.

Нагоре