Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Clearfield Plus е технология за производство на слънчоглед от следващо поколение.

С Clearfield Plus управлявате риска и максимизирате добивите, чрез повишена хербицидна толерантност, надежден контрол на плевелите и добър избор от нови, високодобивни Clearfield Plus хибриди.

Clearfield Plus

Технология от следващо поколение

 • По-добър контрол на плевелите и синята китка
 • Повишена хербицидна толерантност
 • По-добра генетика

Clearfield Plus е технология от следващо поколение, която включва:


Clearfield® Plus генетика

Нови високодобивни Clearfield® Plus хибриди, селектирани от елитни родителски линии и с повишена хербицидна толерантност

Пулсар® Плюс

НОВ хербицид за НОВА генетика. Пулсар® Плюс e с иновативна формулация с комплекс от аджуванти, създадена специално за Clearfield® Plus хибриди, с гъвкави дози и още по-добър контрол на плевелите и синята китка

Ползи за фермерите от Clearfield Plus технологията

 • Повишена хербицидна толерантност на хибридите
 • По-добър контрол на плевелите и синята китка
  • Иновативна формулация с комплекс от аджуванти
  • Гъвкавост в дозата на приложение
  • Формулация специално разработена за Clearfield Plus хибридите
 • По-добра генетика – по-високи добиви и маслено съдържание
 • Грантирана сигурност и квалификациа на хибридите за новата формулация на Пулсар Плюс

Технически характеристики

.

Препоръки

.

Пулсар Плюс - Иновативна формулация с комплекс от аджуванти

 • По-добро преодоляване на восъчния слой чрез адхезия и задържане върху листата
 • Подобрената ефикасност осигурява по-добър и по-надежден контрол на плевелите
 • Clearfield Plus хибридите са квалифицирани за новата формулация

Как работи иновативната формулация с комплекс от аджуванти?

.

Още по-добър контрол на плевелите с Пулсар Плюс

.

Нагоре