Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Контакти

ПРОМОЦИИ РАПИЦА

ПРОМОЦИЯ КЛЕРАНДА

Пакет за отличници

-Революционна технология за чисти полета и високи добиви

-Единственият вегетационен хербицид със силно почвено действие за най-чисти полета наесен и напролет

-Едно хербицидно третиране за контрол на всички плевели, включително кръстоцветни и власатка

66 лв обратно в банковата Ви сметка за всеки пакет за 66 дка

от 15 юли до 15 ноември

КАРИКС / КАРАМБА

С безплатен Вазтак® за половината площи и още: за всеки 100 л Карикс®/Карамба® получавате 5 л Карикс®/Карамба® продуктов бонус

За всеки 15 л Карикс®/Карамба® получавате 1 л Вазтак® Нов безплатно

БУТИЗАН И СТРАТОС УЛТРА

Търсете лидерите в конвенционална технология!

Стратос® Ултра с 10% по-добра цена спрямо 2018 г.

InVigor® с Карикс® на по-добра цена

5% по-добра цена на Карикс®
с InVigor® хибриди рапица
За всяка торба InVigor® получавате 2л. Карикс® с 5% по-добра цена

За конвенционални професионалисти

За всеки 10 торби InV 1165 или InV 1022 получавате БЕЗПЛАТНО Вазтак® за 100% от площите
За всеки закупени 10 торби InV 1165 или InV 1022 получавате безплатно 3 л Вазтак® Нов

InV 1166 CL – 325 лв/торба

фабрично обеззаразени

с биофунгицид Интеграл® Про

и инсектицид Лумипоза™

За Clearfield® отличници
За всеки 20 торби InV 1166 CL получавате БЕЗПЛАТНО Клеранда® за 66 дка или
11% от площите
За всеки закупени 20 торби InV 1166 CL получавате безплатно 1 пакет Клеранда® + Деш®

InV 1165 – 299 лв/торба

фабрично обеззаразени с биофунгицид Интеграл® Про и инсектицид Лумипоза™

InV 1165 – 239 лв/торба

фабрично обеззаразени
с биофунгицид Интеграл® Про

InV 1022 – 219 лв/торба

фабрично обеззаразени
с биофунгицид Интеграл® Про

Нагоре