Решения в земеделието България

БАСФ България
Решения в земеделието

Контакти

Промоции

Слънчоглед, царевица и рапица

Пулсар® Плюс - новият хербицид за Clearfield и Clearfield Plus хибриди

Пасат® * +Стомп® Аква - Изгоден пакет за Clearfield® слънчоглед *Пасат® е втора търговска марка на Пулсар

Стомп® Аква/ Прол® Аква* - 5 % по-добра цена спрямо 2018 *Прол® Аква е втора търговска марка на Стомп® Аква

Стратос® Ултра - 10 % по-добра цена спрямо 2018

Рекорд® Нов - Новият Калам® с Келвин® Ултра и безплатен аджувант Деш®

Арат® - 10% по-добра цена за втора поредна година, спрямо 2017 г.

Карикс®// Карамба® - Безплатен Вазтак® за половината площи за всеки 15 л Карикс®/Карамба® получавате 1 л Вазтак® Нов безплатно. И още: за всеки 100 л Карикс®/Карамба® получавате 5 л Карикс®/Карамба® продуктов бонус

Добив Плюс с Пакети Плюс в житни култури

Приаксор® 50 лв ВАУЧЕР за всеки 20 л обратно в банковата Ви сметака

Капало® 50 лв ВАУЧЕР за всеки 20 л обратно в банковата Ви смета и още 10% по-добра цена спрямо 2018

Диамант® Макс 10% по-добра цена спрямо 2018

Танго® Супер 5% по-добра цена спрямо 2018

Биатлон® 4D 10% по-добра цена спрямо 2018

Палас® 10% по-добра цена спрямо 2018

Направи си сам пакет

Комбинирайте два или повече продукта за една и съща площ в житни култури и получете с 10% по-добра цена

Биатлон® 4D

Палас®

Приаксор®

Диамант® Макс

Капало®

Танго® Супер

Дует® Ултра

Нагоре