Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Брашнеста мана по пшеницата [Blumeria graminis]

Anamorph/безполова формаErysiphe graminis
Teleomorph/полова формаOidium monilioides
Английско наименованиеPowdery mildew

Условия на развитие

ГостоприемнициПшеница и Ечемик
Температурен диапазонМинималнаОптималнаМаксимална
3° C12-20°С30°С
Абиотични факториВлажност на въздуха около 95%
Инкубационен периодМинималенМаксимален
3 дни11 дни
Съхранение/ ПрезимуванеЛетни месециЗимни месеци
АскусиМицел
СимптомиПърви симптомиСъщински симптоми
Бял налеп на единични струпвания на спори.Плътен бял налеп, който пречи на растенията да дишат и фотосинтезират. В по-късни фази пожълтява и некротира.
КонтролХимична борбаНехимична борба
Третиране на семената 1.Систива®Правилно сеитбообръщение
Избор на толерантни сортове
Вегетационно третиране
1.Приаксор®
2.Ревикеар®
3.Ревистар® флекс пакет
Балансирано торене
Навременна сеитба

Влияние върху добива

-20%
Нагоре