Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Кафява ръжда [Puccinia recondita]

Anamorph/безполова формаPuccinia recondita
Teleomorph/полова формаOidium monilioides
Английско наименованиеBrown rust

Условия за развитие

ГостоприемнициПшеница и ечемик
Температурен диапазонМинималнаОптималнаМаксимална
1° C10-20°С30°С
Абиотични факториВодни капки и висока атмосферна влажност
Инкубационен периодМинималенМаксимален
5 дни18 дни
Съхранение/ ПрезимуванеМицел или уредоспори
СимптомиПърви симптомиСъщински симптоми
Единични кафяви на цвят струпвания на спори.Множество кафяви на цвят струпвания от спори, като при силно нападене покриват цялото листо, но не се сливат.
КонтролХимична борбаНехимична борба
Третиране на семената
1.Систива®
Правилно сеитбообръщение
Избор на толерантни сортове
Вегетационно третиране 1.Приаксор®
2.Ревикеар®
3.Ревистар® флекс пакет
Добра почвообработка
Унищожаване на междинните гостоприемници Балансирано торене

Влияние върху добива

-20%
Нагоре