Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Брашнеста мана по пшеницата [Blumeria graminis]

Условия на развитие

Гостоприемници: пшеница и ечемик

Температурен диапазон:

 • Минимална: 3°С
 • Оптимална: 12-20°С
 • Максимална: 30°С
Абиотични фактори: Влажност на въздуха около 95%Инкубационен преиод
 • Минимален: 3дни
 • Максимален: 11дни

Съхранение/презимуване:

 • Летни месеци: Аскуси
 • Зимни месеци: Мицел

Симптоми:

 • Първи симптоми: Бял налеп на единични струпвания на спори.
 • Същински симптоми: Плътен бял налеп, който пречи на растенията да дишат и
  фотосинтезират. В по-късни фази пожълтява и некротира.

Контрол:

Нагоре