Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Ринхоспориоза [Rhynchosporium secalis]

Листен пригор по ечемик

Условия на развитие

Гостоприемници: ечемик

Температурен диапазон:

 • Минимална: 10°С
 • Оптимална: 18°С
 • Максимална: 20°С
Абиотични фактори: Висока атмосферна влажност
 • Минимален: 10дни
 • Максимален: 30дни

Съхранение/презимуване: псевдотеции

Симптоми:

 • Първи симптоми: Малки петна с кафяв ореол и светла некротирала вътрешност.
 • Същински симптоми: При силно нападение петната се сливат и листата загиват напълно.

Контрол:

 • Химична борба:
 • Нехимична борба
  • Правилно сеитбообръщение
  • Избор на толерантни сортове
  • Добра почвообработка
  • Навременна сеитба

Нагоре