Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Твърда главня [Tilletia tritici]

Условия на развитие

 • Гостоприемници: пшеница
 • Температурен диапазон:
  • Оптимална температура: 5-10°С
 • Абиотични фактори: Влажност на почвата 40-60%
 • Съхранение/Презимуване: в почвата и семената
 • Симптоми:
  • Първи симптоми: Заразените растения остават по-ниски, развиват повече братя и се запазват по-дълго зелени.
  • Същински симптоми: Първоначалмо класовете на болните растения са по-тънки
   и сивкаво зелени. След това в класовете се развиват по- голям брой зърна,които са по-дребни и по-леки със сивкав цвят. От тях се усеща миризма на развалена риба.
 • Контрол:
  • Химична борба:
  • Нехимична борба:
   • Навременна сеитба
   • По плитка сеитба
   • Правилно сеитбообръщение
   • Здрав посевен материал

Нагоре