Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БАСФ

Техническа поддръжка на сайта

За общи запитвания обърнете се към:

БАСФ ЕООД

бул. България 118, Абакус Бизнес Център, ет.1, 1618 София, България

тел: +359 2 915 20 00

факс: + 359 2 915 20 20

Имейл адрес: agrobg@basf.com

Управители: Андреас Лиер, Едита Хипова, Станислава Домусчиева

ЕИК: 831452470

ЗДДС: BG831452470

БАСФ ЕООД извършва търговия на едро с лекарствени активни съставки, съгласно разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата, търговия на едро с продукти за растителна защита, съгласно разрешение от Българска агенция по безопасност на храните, и търговия с посевен и посадъчен материал, съгласно регистрация от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Нагоре