Условия

Условия за ползване на сайта

(1) Сайтът се администрира от БАСФ и всички права върху него са запазени и са собственост на БАСФ.

(2) Достъпът до сайта и до софтуера, съдържащ се в него, се предоставят на Потребителя във вида, в който са, без каквито и да е гаранции (изрични или мълчаливи), както и без всякаква отговорност съгласно действащото законодателство. БАСФ не носи отговорност за вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта, освен в случаи на предумишлени действия. Във всички случаи БАСФ не носи отговорност за непреки, съпътстващи, последващи и специални вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта.

(3) Всяка информация за продукт или друга информация, публикувана чрез сайта, се предоставя добросъвестно от БАСФ. Тази информация обаче не може да се тълкува като създаваща каквито и да е гаранции или задължения за БАСФ, и не освобождава Потребителя от задължението да извършва собствени проучвания и тестове.

(4) Освен ако писмено изрично не е указано друго, съдържанието на Общите условия на продажба на БАСФ не се променят от сайта, неговото съдържание, материали и информация.

(5) БАСФ има право да променя и/или деактивира сайта или части от него без предизвестие, по свое усмотрение и без да носи каквато и да било отговорност за това, както и няма задължение да актуализира сайта.

(6) Връзки към уебстраници на трети страни (хиперлинкове) не могат да се считат за одобрение на сайтовете на тези трети страни от БАСФ и БАСФ не носи отговорност за достъпността на такива сайтове или тяхното съдържание. Потребителят използва връзките към тези сайтове изцяло на собствен риск.

(7) Всякакви оплаквания или молби свързани със Сайта или неговата употреба се управляват и са в съответствие с законите в Германия, с изключение на противоречия в законовите уредби.

Нагоре