Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Човешкото здраве

Прочутият израз „Дозата прави отровата” се отнася за всичко, включително за ежедневно употребяваните продукти като вино, сол, кафе и др. Макар че продуктите за растителна защита се подлагат на всеобхватни процеси на регистрация подобно на лекарствата с цел гарантиране на безопасността на потребителите, добрите земеделски практики са все така необходими.

Продуктите за растителна защита са концентрирани и са предназначени за употреба заедно с голям обем вода за третиране на огромни площи. Ето защо носенето на лични предпазни средства намалява риска от експозиция. Подготовката за прилагане на растителна защита започва много преди отварянето на контейнер с пестицид
Никога не правете компромис с безопасността

 • 97% от експозицията на пестициди по време на третиране е през кожата. Когато работите с пестициди, задължително носете подходящи предпазни средства за предотвратяване на случаен контакт с продуктитe

Използвайте продуктите за растителна защита отговорно

  • Винаги четете внимателно етикета и спазвайте инструкциите за безопасност. Например течностите на маслена основа (емулсионни концентрати) лесно се абсорбират през кожата и изискват повишена защита на кожата, докато продуктите във форма на прах и гранули могат лесно да бъдат вдишани и изискват дихателни маски.
  • Носете ръкавици, обозначени като “високо химически устойчиви”, това е особено важно при работа с, смесване и зареждане на неразредения продукт за растителна защита. Дори високо химически устойчивите ръкавици трябва да бъда измивани по време на почивките, ако са били в контакт с пестицида.
  • Ръкавите трябва да покриват ръкавиците, ако пръскате под височината на раменете. Ако пръскате над главата, ръкавиците трябва да бъдат над ръкавите. Ако пръскате и в двете позиции, трябва временно да залепите с тиксо ръкавиците към ръкавите. Ръкавиците с дължина до лактите осигуряват по-добра защита и са задължителни за някои дейности.
  • Обикновеното работно облекло осигурява известна защита. Но специализираният, непромокаем, химически устойчив PPE ще осигури много по-добра защита. Като минимум, когато работите с пестицид, носете:
  • Работно облекло с дълги панталони и дълги ръкави.
  • Гладки, непромокаеми, химически устойчив ръкавици.
  • Обувки и чорапи
  • Ако смесвате, зареждате или пренасяте неразреден ПРЗ, носете устойчива на химикали престилка върху платнен гащеризон.
  • Но при работа с пестициди не носете работното облекло повече от един ден, без да е изпрано

Нагоре