Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Отговорност

Според вас как работата ви като фермер ще се промени през следващите 20 години? И как ще изглежда пред 2050 г.?

За БАСФ устойчиво развитие означава комбинация от дългосрочен бизнес успех, опазване на околната среда и социална отговорност. Вече над 100 години работи заедно със земеделски производители, фокусирайки изследвания си върху разработването на възможно най-добрите продукти и решения. Ние подкрепяме продуктивните, устойчиви земеделски практики, които защитават земята, която вие пазите за бъдещите поколения, докато задоволявате нуждите на модерното общество.

БАСФ вярва, че един бизнес може да бъде успешен в дългосрочен план само, ако действа отговорно към околната среда и обществото. Вдъхновен от фермерите и ценностите на селския живот, БАСФ е твърдо решен да даде своя принос към глобалното производство на храни чрез устойчиво земеделие.

На следващите страници ви предоставяме практическа информация, която ще ви помогне да интегрирате устойчиви практики във вашата ферма

 Цветан Личев

Цветан Личев

БАСФ ЕООД

Регионален търговски мениджър Западна и Централна Северна България

БАСФ Решения в земеделието

Нагоре