Проект „Най-важната професия на земята“

Кампания на БАСФ, Решения в земеделието: Най-важната професия на земята става още по-важна.

Историята не помни по-предизвикателни времена за фермерството от настоящите. Но също така никога не е имало по-големи възможности. Ние вярваме, че земеделието е най-важната професия на земята. Тъй като тя става все по-сложна и значима, ние се ангажираме да намерим точния баланс, така че фермерите, нашата индустрия и бъдещите поколения да могат да успешно да се развиват.

Когато се замислите за предизвикателствата, които фермерите срещат всеки ден, още повече в трудни времена като съвременните:

  • в постоянна готовност за отклик, по всяко време на деня, при всякакви условия
  • вредителите, плевелите, болестите.
  • изискванията на различните култури, на магазините
  • нарастващите очаквания на хората, затягането на регулациите
  • изхранване на все по-нарастващото население
  • грижа за природата и земята.
загриженост какво ще оставят на децата си и на децата на хората около тях.

Кампанията стартира през 2013 г., в резултат на наше проучване "Перспективи за земеделските стопанства" от 2011 г., което ни показа, че има съществена необходимост от подобряване на осведомеността и отношението на обществото към фермерите и земеделието. Подновена отново през 2021 г, кампанията се развива на все повече и повече пазари, като заема позиция в подкрепа на земеделските производители, които допринасят за положителна репутация на BASF в земеделието. Тя помага за по-доброто разбиране на земеделието като професия чрез разговори със и от името на фермерите за тяхната жизненоважна и все по-сложна работа, която често забравяме в ежедневието.

В рамките на кампанията шоу на колела преминава през различни страни, които организират своя разяснителна програма. Във Великобритания екипът спира на агро събития и се среща с фермери, давайки гласност на тяхното виждане за професията на фермера, организират се подкасти в които фермери разказват за трудностите, с който се сблъскват. В Колумбия, Чили, Еквадор и Перу серия от излъчвания по телевизията показват лицата зад нашата храна. Китай организират впечатляваща реклама на светлинни табла в ключови градове с мотото на кампанията: Земеделието – най-важната професия на земята.

Нагоре