Партньорства в прехода

Трансформацията изисква работа в партньорство

Постигането на напредък към устойчиво земеделие изисква мултидисциплинарни партньорства по цялата верига на стойността. Трябва да разширим възгледите си и развием нови идеи, работейки заедно с партньори, споделящи нашето мислене и нашата визия като други участници в индустрията, академични среди, неправителствени организации, гражданско общество и други организации.

Ние напълно подкрепяме изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs) за създаване на рамка за устойчиви бизнес практики на икономическо, социално и екологично ниво.

Нашите проекти за сътрудничество се фокусират върху теми за устойчивост, където ние като компания можем да дадем значителен принос, например продоволствена сигурност, действия в областта на климата, отговорно потребление и партньорство.

Нашият подход

Аграрната трансформация изисква партньортва по цялата верига на стойността - фермери, доставчици, агрономи и други експерти трябва да обединят усилия, за да развият методи на бъдещето за земеделските производители по цял свят, с които те да поддържат адекватни доходи, да се грижат за земята и да осигуряват на света изобилна, здравословна и достъпна храна. Този сложен баланс може да бъде постигнат само чрез повече публични и индустриални инвестиции в научни изследвания, диалог и отговорно, обмислено поведение на всички участници.

Примери за партньорства

Riso Chiaro – прозрачност при устойчово отглеждане на ориз

В партньорство със специализирания дигитален стартъп Ez Lab, BASF и фермата Tenuta Darola стартираха първия си блокчейн проект за производство на ориз в Италия. Проектът Riso Chiaro проследява данните от оризовите семена от сеитбата до прибиране на реколтата, осигурявайки прозрачност от производителя към крайния потребител.

По-добрият ечемик

Производствена система, създадена съвместно с пивовари, фермери, производители на агро-машини и BASF за по-добри добиви, по-добър климат и по-добра рентабилност при отглеждане на малцов ечемик, отговарящ на високите изисквания на индустрията за съдържание на протеини.

e3® Устойчив памук

Стадртът започва с висококачествените памучни семена FiberMax® и Stoneville®, които могат да бъдат проследени от фермера до машините за почистване и чак до търговеците на едро, мелниците и магазините. По този начин крайните клиенти знаят точно от какво са направени дрехите им, как са направени и откъде идва памукът. Клиентите също ще се убедят, че дрехите им отговарят и на трите е-та - социална справедливост, икономическа жизнеспособност и екологична отговорност.

Партньорства с фермери и фермерски общности по света

Aрдена, Египет

В основата на проекта Ardena е да се адаптира технологията за прецизно земеделие като се предоставя информация, свързана със земеделието, чрез мобилни телефони на дребните земеделски стопани в Египет. Това ще им помогне да вземат разумни решения, специфично за техните полета.

Кайве, Мексико

Проектът Кайве се ражда с идеята за подпомагане с иновации на малки семейни ферми за кафе, като същевременно се зачитат предаваните с поколения знания и умения на три коренни общности в щата Чиапас. В сътрудничество с ЮНЕСКО и партньори по веригата на стойността на кафето, проектът се фокусира върху подобряване качеството на живот на фермерите чрез увеличаване на добива и качеството на кафето.

Латинска Америка

Над 1 милион фермери в Еквадор и Колумбия зависят от отглеждането на ориз за храна, поминък и доходи. BASF стартира кампания за осведомяване на фермерите, по време на открити дни и демо опити, относно ползите при ползване на дронове в земеделието, които ще помогнат за справяне с множеството предизвикателства пред земеделците.

BASF партнира в проекта с Ecuaquimica, dji, dronesur, and InnovAgro (CropLife Latin America).

Нагоре