Решения в земеделието България

БАСФ България
Решения в земеделието

Контакти

Водата: Източник на живот и скъпоценен ресурс за земеделието

Какво би могъл да промени един-единствен фермер?

Несъмнено водата е незаменим източник, чието опазване е наша основна грижа. Селското стопанство използва около 70% от световната наличност на прясна вода. Земеделското ползване на вода е подложено на все по-голям натиск, не само заради недостига, но и в регионите, където наличието не е проблем, тогава качеството на водата се превръща в приоритет.

Ние в БАСФ виждаме страхотна възможност за намаляване замърсяването на водите; ние ви даваме практически съвети на и извън нивата за предотвратяване на случайно и нежелано замърсяване на водните тела с нашите продукти за растителна защита!

Най-често появата на продукти за растителна защита във водните басейни се дължи на точкови източници на замърсяване, свързани главно с работата с пестициди; в действителност точковите източници съставляват над 50% от всички навлизания на активни съставки в почвата и повърхностните води. Добрата новина: точковите източници на замърсяване могат напълно да бъдат избегнати.

Вторият вид замърсяване се отнася до дифузни източници, основно свързани с прилагането на ПРЗ на полето. Ключови критични зони са изтичане през ерозионни нарушения, навлизане през дренажни системи и разнасяне при пръскане

Нагоре