Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Водата: Източник на живот и скъпоценен ресурс за земеделието

Какво би могъл да промени един-единствен фермер?

Несъмнено водата е незаменим източник, чието опазване е наша основна грижа. Селското стопанство използва около 70% от световната наличност на прясна вода. Земеделското ползване на вода е подложено на все по-голям натиск, не само заради недостига, но и в регионите, където наличието не е проблем, тогава качеството на водата се превръща в приоритет.

Ние в БАСФ виждаме страхотна възможност за намаляване замърсяването на водите; ние ви даваме практически съвети на и извън нивата за предотвратяване на случайно и нежелано замърсяване на водните тела с нашите продукти за растителна защита!

Най-често появата на продукти за растителна защита във водните басейни се дължи на точкови източници на замърсяване, свързани главно с работата с пестициди; в действителност точковите източници съставляват над 50% от всички навлизания на активни съставки в почвата и повърхностните води. Добрата новина: точковите източници на замърсяване могат напълно да бъдат избегнати.

Вторият вид замърсяване се отнася до дифузни източници, основно свързани с прилагането на ПРЗ на полето. Ключови критични зони са изтичане през ерозионни нарушения, навлизане през дренажни системи и разнасяне при пръскане

Добри земеделски практики, с цел предотвратяване замърсяването от употребата на продукти за растителна защита

ЗАЩИТЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ, ЗАЩИТЕТЕ ПРИРОДАТА!

Пръскайте само в рамките на предвидената за третиране зона

Не пръскайте, при движение на пръскачката със скорост различна от калибрираната

Пръскайте, само когато пръскачката е в движение

Изключвайте пръскачката, когато обръщате движението

Не пръскайте в буферните зони, указани в етикета

Спазвайте отстояние от всякакви водоизточници и водни площи

Поддържайте разстояние от поне 5м между обработваните полета и водоемите

БАСФ ЕООД

ОТДЕЛ Решения в земеделието

2019

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.

Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита

Нагоре