Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Праховита главня [Ustilago segetum tritici]

Условия за развитие

 • Гостоприемници: пшеница и ечемик
 • Температурен диапазон:
  • Оптимална температира: 16-22°С
 • Абиотични фактори: висока влажност и температура
 • Съхранение/Презимуване: в семената
 • Симптоми:
  • Същински симптоми: Във фаза изкласяване от класа единствено остава оста
   останалата част от него: зърна, плеви и осили са превърнати в черна главнива маса. В отделни случай напада и листата и стъблата в горната им част.
 • Контрол:
  • Химична борба:
  • Нехимична борба
   • Правилно сеитбообръщение
   • Здрав посевен материал

Нагоре