Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СТРАТОС® УЛТРА

Хербициди

Селективният балурицид

Системен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в широколистни култури

Ползи

  • Контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели
  • Сигурно действие срещу самосевки от житни култури
  • Отлична селективност
  • Пълно усвояване на хербицида до час след третиране
  • Ефективен и при опасност от дъжд

Обща информация

Име СТРАТОС® УЛТРА
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Съдържание 100 г/л Циклоксидим
Информационен лист за безопасност СТРАТОС УЛТРА
Продуктов лист СТРАТОС УЛТРА

Стратос Ултра е селективен вегетационен системен хербицид, който прониква бързо през напръсканата листна повърхност и се придвижва из цялото плевелно растение. “Натрупва” се в точките на нарастване, уврежда меристемната тъкан, инхибира синтеза на мастни киселини и блокира действието на ензимите в хлоропластите. Впоследствие се наблюдава антоцианово (червено) оцветяване на листата, последвано от некроза и загиване. Доказателство за хербицидното действие на Стратос Ултра се наблюдава след няколко дни - при дърпане листата на засегнатите житни плевели много лесно се отделят от листното влагалище, след още няколко дни изсъхват. Стратос Ултра контролира и прераснал балур от коренища, като остава напълно селективен към културата. Това е хербицид с изключително бърз ефект върху плевелите.

2. Работен разтвор

a. При есенно приложение 15 л/дка

b. При пролетно приложение 15-20 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

b. Пръскането привечер или при мрачно време подобрява хербицидното действие.

4. Усвояване от плевелите

a. Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Стратос Ултра може да се смесва с хербициди и

инсектициди, но поради различната твърдост и

температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.).

7. Не се препоръчва приложение при:

а. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневна и нощна температура)

b. Наводнени посеви

c. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

Нагоре