Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СТРАТОС® УЛТРА

Селективният балурицид

Предимства

  • Контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели
  • Сигурно действие срещу самосевки от житни култури
  • Отлична селективност
  • Пълно усвояване на хербицида до час след третиране
  • Ефективен и при опасност от дъжд
Информационен лист за безопасност СТРАТОС УЛТРА
Продуктов лист СТРАТОС УЛТРА

Защо - СТРАТОС® УЛТРА?

Нагоре