Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Жълто кяфяви петна (Дрешлера) [Pyrenophora tritici-repentis]

Условия на развитие

Гостоприемници: пшеница

Температурен диапазон:

 • Минимална: 17°С
 • Оптимална: 22°С
 • Максимална: 25°С

Абиотични фактори: Водни капки и висока атмосферна влажност

Инкубационен преиод

 • Минимален: 3дни
 • Максимален: 11дни

Съхранение/презимуване: аскоспори

Симптоми:

 • Първи симптоми: Малки петна с бледокафяв ореол и по-тъмна вътрешност.
 • Същински симптоми: При силно нападение петната се сливат и листата загиват напълно.

Контрол:

 • Химична борба:
 • Нехимична борба
  • Правилно сеитбообръщение
  • Избор на толерантни сортове
  • Добра почвообработка
  • Здрав посевен материал

Нагоре