Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Жълта ръжда [Puccinia striiformis]

Условия на развитие

Гостоприемници: пшеница и ечемик

Температурен диапазон:

  • Минимална: 1°С
  • Оптимална: 1-13°С
  • Максимална: 26°С
Абиотични фактори: Наличие на влажност и хладно време
  • Минимален: 7дни
  • Максимален: 14дни

Съхранение/презимуване: като мицел или уредоспори

Симптоми:

  • Първи симптоми: Единични жълти на цвят струпвания на спори.
  • Същински симптоми: Множество жълти на цвят струпвания от спори, като при силно нападение покриват цялото листо и се сливат в ивици.

Контрол:

Нагоре