Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Лозя

Как да опазим лозите и кои са критичните фази за борба с основните болести

Отглеждането на висококачествено грозде изисква много грижи, отдаденост и професионални познания. Високи добиви и високо качество може да постигнем само, ако успешно сме опазили лозята от икономически важните болести. Тайната на успешното извеждане на растителнозащитните мероприятия се крие в правилното позициониране на ефикасни фунгициди в цялостна технология!

 Дамян Малчев

Дамян Малчев

БАСФ ЕООД

Технически сътрудник

БАСФ Решения в земеделието

 Красен Митев

Красен Митев

БАСФ ЕООД

БАСФ България Решения в земеделието

Нагоре