Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Лозя

Собственикът на лозов масив Николай Митев, за дългогодишното партньорство с БАСФ

Нагоре